Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις των Γερμανικών

Προσφέρουμε προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις ακόλουθες διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις Γερμανικών που οργανώνονται από το Ινστιτούτο Goethe:


Το B1 Goethe-Zertifikat είναι εξετάσεις που απαιταίν μεσαίου επιπέδου γλωσσικές δεξιοτήτες και είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες σαν αρχική προυπόθεση της μελέτης των Γερμανικών. Αυτό το πτυχίο ισχύει δια βίου του επιτυχόντα.

Το B2 Goethe-Zertifikat είναι εξετάσεις που απαιτούν προχωρημένες γλωσσικές ικανότητες και είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες σαν αρχική προυπόθεση της μελέτης των Γερμανικών. Αυτό το πτυχίο ισχύει δια βίου του επιτυχόντα.

Το Γ1 Goethe-Zertifikat είναι εξετάσεις του υψηλότερου επιπέδου που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Goethe. Ισχύει δια βίου του επιτυχόντα και επιτρέπει σε ξένους μαθητές να κάνουν αίτηση για τριτοβάθμιες σπουδές σε γερμανικό πανεπιστήμιο.


Οι όροι Β2, Γ1 και Γ2 είναι σύμφωωοι με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για την Γλώσσα, όπως δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι ως τέτοιες (www.coe.int/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εξετάσεις μπορούν να ληφθούν από: www.goethe.de/

Login Form