Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις Cambridge

Αυτές είναι οι Εξετάσεις Cambridge στις οποίες τα προπαρασκευαστικά μας μαθήματα εξειδικεύονται:


Το πτυχίο Cambridge F.C.E. (First Certificate in English) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από υψηλότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικά σώματα σαν απόδειξη των γλωσσικών ικανοτήτων ενός μαθητή στο επίπεδο Β2. Ισχύει δια βίου του επιτυχόντα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σύστημα ΑΣΕΠ, μετράει για 30 μόρια για εργασία στο δημόσιο.

Το πτυχίο Cambridge C.A.E. (Certificate of Advanced English) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Γ1 πτυχίο που θεωρείται υψηλού επιπέδου για απαιτητικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές καταστάσεις. Είναι αποδεκτό από περισσότερο από 11,000 πανεπιστήμια και κολέγια, εργοδότες και κυβερνητικά σώματα ανά τον κόσμο ( πληροφορίες από το www.cambridgeesol.org) και ισχύει δια βίου του επιτυχόντα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σύστημα ΑΣΕΠ, μετράει για 50 μόρια για εργασία στο δημόσιο.

Το πτυχίο Cambridge C.P.E. (Cambridge Proficiency in English) είναι το πιο προχωρημένο πτυχίο για το οποίο τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Γκαραγκάνη-Robertson προσφέρουν μαθήματα. Προορίζεται για μαθητές που ίσως χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι ένα απολύτως διεθνώς αναγνωρισμένο σημείο αναφοράς της επιτυχίας. Η επιτυχία σ’αυτήν την εξέταση του Γ2 για έναν μαθητή 13-15 χρονών είναι από μόνη της ένα απίστευτο κατόρθωμα που ισχύει δια βίου του επιτυχόντα. Στα Κέντρα Γένων Γλωσσών Γκαραγκάνη-Robertson, μονίμως δίνουμε την δυνατότητα σε νεαρούς μαθητές να πάρουν αυτό το πτυχίο. Σύμφωνα με το σύστημα μορίων UCAS Tariff (για την είσοδο σε αγγλικά πανεπιστήμια – βλέπε: www.cambridgeesol.org/UCAS-points/), οι μαθητές που έχουν αποκτήσει το C.P.E. και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε βρετανικά πανεπιστήμια έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σύστημα ΑΣΕΠ, μετράει για 70 μόρια για εργασία στο δημόσιο.

Μετά από αίτημα, ο μαθητής μπορεί να προετοιμαστεί για τις ακόλουθες εξετάσεις:

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικά σώματα ανά τον κόσμο σαν απόδειξη των ικανοτήτων της αγγλικής γλώσσας και επομένως είναι συχνά ένα μέρος της αποδοχής τους ή των διαδικασιών πρόσληψης. Πάνω από 1,4 εκατομμύρια υποψήφιοι σε 130 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την εξέταση ετησίως.


Οι όροι Β2, Γ1 και Γ2 είναι σύμφωωοι με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για την Γλώσσα, όπως δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι ως τέτοια (www.coe.int/).

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα που αναγνωρίζει και αποδίδει αξία σε αυτές τις εξετάσεις για τοποθετήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες (www.asep.gr/).

Τα Πανεπιστήμια και Κολέγια Admissions Service (UCAS) είναι ο οργανισμός που αναθέτει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο (www.ucas.ac.uk/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εξετάσεις μπορούν να ληφθούν από: www.cambridgeesol.org

Login Form