Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Λεπτομέρειες Εξετάσεων: Κεντρική

Garagani-Robertson Language Schools

Λεπτομέρειες Εξετάσεων

Εκπαιδεύουμε κυρίως εφήβους και νέους ενήλίκες μαθητές για τις ακόλουθες διεθνώς αναγνωρισμένες στο εξωτερικό εξετάσεις:


University of Cambridge ESOL

  • B2 F.C.E. First Certificate (τόσο την βασική εξέταση όσο και τις εκδόσεις για μικρότερους μαθητές)
  • Γ1 C.A.E. Advanced
  • Γ2 C.P.E. Proficiency

University of Michigan

  • B2 E.C.C.E. Competency
  • Γ1 A.L.C.E. Advanced
  • Γ2 E.C.P.E. Proficiency

German Goethe-Institut

  • B1 Goethe-Zertifikat
  • Β2 Goethe-Zertifikat
  • Γ1 Goethe-Zertifikat

Όλες οι εξετάσεις αυτές ισχύουν για όλη τη διάρκεια ζωής του παραλήπτη.


Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας και για άλλων ειδών εξετάσεις, όπως το IELTS (Διεθνές Αγγλικό Σύστημα Εξετάσεων Γλωσσομάθειας) και TOFEL (Test της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας), κατόπιν αιτήματος.

Login Form