Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Για εμάς: Δημοσιευμένα Βιβλία

Garagani-Robertson Language Schools

Δημοσιευμένα Βιβλία

Πρόκειται για μια επιλογή των βιβλίων που γράφτηκαν από τον Ross J. Robertson για τους εκδότες και πωλούνται τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς αγορές.


Site_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCEDSite_Book_Covers_REDUCED


Bibliography

Blueprint One Test Book (A Senior) Longman(-Pearson) Publishers, UK ISBN 0-582-21057-7 sold Internationally

Blueprint Two Test Book (B Senior) Longman(-Pearson) Publishers, UK ISBN 0-582-21058-5 sold Internationally

Blueprint Test Book Intermediate (C Senior) Longman(-Pearson) Publishers, UK ISBN 0-582-21059-3 sold Internationally

Extra 1 Test Book Lower Intermediate (A Senior) Robertson Publications O.E. sold in Greece

Extra 2 Test Book Intermediate (B Senior) Robertson Publications O.E. sold in Greece

Generation 2000 Companion A (A Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-435-29937-9

Highlight Upper Intermediate Companion (D Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-435-29926-3

English Jackpot Workbook A (A Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-435-25028-0 sold Internationally

English Jackpot Workbook B (B Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-000-00000-0 sold Internationally

English Jackpot Workbook C (C Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-000-00000-0 sold Internationally

Winner Workbook A (A Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-000-00000-0 sold in Greece

Winner Workbook B (B Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-435-25183-X sold in Greece

Winner Workbook C (C Senior) Heinemann (Macmillan) Publishers, UK ISBN 0-435-25184-8 sold in GreeceLogin Form